WS 10 – (★★) "Přezkoumání systému managementu"

WS 10 – Skupinové cvičení pro představitele vedení a manažery kvality.

Účel: Porozumět přezkoumání systému managementu v rozsahu požadavků ISO 9001:2015.

Cíl: Aplikovat přezkoumání systému managementu do procesů řízení organizace.

Obtížnost: (mírně pokročilí)

Zadání:

Postup:

Pracovní skupiny jsou rozděleny na 3 - 4 účastníky v jednom týmu, který má promyslet zadání a odpovědět na následující otázky:

Příprava a prezentace

  1. Na přípravu prezentace je vyhrazeno 30 minut.

Na prezentaci výstupů je k dispozici 10 minut pro každý tým.

  1. Na zpětnou vazbu lektora zvažujte 5 minut pro každý tým.

Vyhodnocení

Registrovaní lektoři a trenéři budou mít k dispozici výsledky a postup pro vedení cvičení.

 

Autorská práva: Text je předmětem autorských práv © Milan Trčka 2015.Text je předmětem autorských práv © Milan Trčka 2015. Text nesmí být předmětem podnikatelské činnosti a nesmí být prodáván.Text nesmí být překládán, dále upravován, spojován s jinými díly či výtvory, dále vyvíjen nebo publikován bez svolení autora. Lektoři a trenéři managementu smějí autorské dílo dále používat osobně nebo ve svých organizacích za podmínky, že se v pracovních materiálech budou odkazovat na autora: „Autor: Milan Trčka © 2015“.