Kurz IRCA pro Lead Auditory QMS podle ISO 9001:2015

Bližší specifikace kurzu: IRCA LA - vedoucí auditor a auditor pro systémy managementu kvality.

Termín: 15.-19. 10. 2018

Místo konání: Praha, Administrativní budova METEOR C, Křižíkova ul. (metro)

Další informace a objednávka kurzu: info(@)nqa.cz

Základní informace o kvalifikačních požadavcích na auditory


Požadavky na auditory

Je pro každého profesionálního auditora výhodou, pokud je registrován v mezinárodně uznávaných registrech (EOQ, IRCA, IPC). Kurzy IRCA jsou určeny pro zájemce o registraci auditorů a vedoucích auditorů pro auditování podle ISO 9001:2015. Kurzů se zúčastňují především potencionální auditoři systému managementu kvality, kteří chtějí nabýt profesní praxe v auditování a jejich chování a vystupování snesou nepřísnější mezinárodní měřítka. Požadavky jsou následující:

 

Kurz probíhá formou skupinových cvičení, kde je využíváno srovnávacích prezentací, hraní rolí a případových studií. Na konci kurzu účastníci skládají písemnou zkoušku, jejíž rozsah pokrývá celý rozsah výuky.

Kurzy IRCA účastníkům nabízí následující příležitosti pro osobní rozvoj:

Lektorský tým

 
Dosažitelná kvalifikace auditora